Umowa leasingu

Umowa leasingu

Umowa leasingu jest dokumentem, który ustala prawa oraz obowiązki stron leasingu – leasingodawcy oraz leasingobiorcy. Jej zawarcie jest obecnie bardzo popularną alternatywą dla kredytu bankowego, gdyż wiąże się z większą ilością korzyści oraz możliwości negocjacji jej warunków. Przedmiotem umowy leasingowej jest oddanie przez leasingodawcę ruchomości bądź nieruchomości w użytkowanie leasingobiorcy na określony czas, za który leasingobiorca płaci leasingodawcy miesięczne raty.

 

Co musisz wiedzieć o umowie leasingu?

 

  • leasingodawca jest podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo udostępniającym w odpłatne użytkowanie przedmiot leasingu na określony czas i na określonych warunkach
  • leasingobiorca to osoba korzystająca z przedmiotu leasingu (przedsiębiorca bądź osoba fizyczna)
  • umowa leasingu powinna zostać zawarta na piśmie
  • przedmiotem leasingu mogą być rzeczy (zarówno ruchomości jak i nieruchomości)
  • strona korzystająca (leasingobiorca) deklaruje uiszczanie miesięcznych rat za użytkowanie przedmiotu leasingu stronie finansującej (leasingodawcy)

 

Przygotowując się do podpisania umowy leasingu z naszymi klientami zawsze staramy się możliwie jak najbardziej uprościć wszelkie procedury. Towarzyszymy Państwu krok po kroku w dostarczeniu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy takich jak kserokopie dowodów tożsamości, oświadczenia o dochodach (w przypadku osoby fizycznej) oraz numer NIP (w przypadku przedsiębiorców).

 

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań dotyczących niezbędnych formalności – wszelkie zasady finansowania są przez nas jasno opisane i zrozumiałe również dla osób, które z leasingiem mają do czynienia po raz pierwszy.

 

Leasing jest obecnie jedną z najatrakcyjniejszych form finansowania inwestycji wśród polskich przedsiębiorców i może być o wiele korzystniejszy finansowo i podatkowo od standardowych kredytów bankowych.