Rodzaje leasingu – leasing nie jedno ma imię

 

 

O leasingu słyszał z pewnością każdy, a już na pewno firmy i przedsiębiorcy, którzy interesowali się formami finansowania samochodów bądź maszyn. Leasingiem nazywamy formę przekazania prawa do użytkowania konkretnej rzeczy materialnej przez określony czas, za co jesteśmy zobowiązani wpłacać określoną sumę pieniędzy, co nazywamy ratami. Jakie rodzaje leasingu istnieją na polskim rynku? Co na ich temat powinniśmy wiedzieć?

 

Leasing finansowy

 

Pierwszym rodzajem leasingu jest leasing finansowy, nazywany również leasingiem kapitałowym. Leasingobiorca ponosi wszelkie koszty związane z amortyzacją. Długość trwania umowy nie stanowi ważnych ograniczeń, jednak w umowie należy jasno określić, jak długo będzie ona trwała oraz czy po jej zakończeniu prawa własności do danej rzeczy przechodzą na leasingobiorcę. Koszty uzyskania w leasingu finansowym obejmują:

 

  • koszty użytkowania
  • część odsetkową raty.

 

Należy jednak pamiętać, że podatek VAT płacony jest z góry i obejmuje cały okres trwania umowy.

 

 

Leasing operacyjny

 

Nazywamy go inaczej usługowym. W tym przypadku to strona finansująca jest odpowiedzialna za dokonanie odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca zaś ma możliwość doliczenia do kosztów uzyskania rat leasingowych:

 

  • opłat związanych z aktualnie użytkowanym dobrem materialnym
  • wpłaty wstępnej.

 

Podatek VAT traktujemy jako usługę, czyli to wartość netto raty jest podstawą, od której jest on naliczany. Ważne jest również to, że po zakończeniu umowy osoba korzystająca ma prawo zakupić przedmiot podlegający leasingowi za ustaloną cenę powiększoną o podatek VAT.

 

Leasing zwrotny

 

Nie jest często spotykanym w naszym kraju rodzajem leasingu. Można z niego skorzystać w momencie, kiedy leasingobiorca nie dysponuje odpowiednią sumą pieniędzy, jednak ma dużą ilość aktywów trwałych. Część z nich może zostać przekazana finansującemu, a następnie skorzystać z nich w ramach zawartej umowy. Oznacza to, że leasingodawca jest jednocześnie leasingobiorcą.