Podatki w leasingu

Leasing samochodowy podatki

Finansowanie za pomocą leasingu środków trwałych w firmach jest często wykorzystywane jako tzw tarcza podatkowa która to w znacznym stopniu pozwala znacznie organicznie obciążeń podatkowych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami którzy pomogą dobrać odpowiednie rozwiązania podatkowe pozwalające na optymalizację podatków Państwa w firmie.

Leasing finansowy – księgowanie

Leasing finansowy – księgowanie Leasing finansowy jest znacznie rzadziej preferowaną przez polskich przedsiębiorców formą leasingu, prawdopodobnie ze względu na konieczność uiszczenia całej kwoty podatku VAT wraz z pierwszą ratą. Po drugie, leasing finansowy jest nieco trudniejszą do rozliczenia formą względem operacyjnego. Auto lub inny przedmiot leasingu finansowego zostaje wpisane do ewid...

Leasing a VAT

Leasing a VAT Zasady opodatkowania VAT różnią się w przypadku leasingu operacyjnego i leasingu finansowego. W tym drugim przypadku leasingobiorca zmuszony jest zapłacić całość podatku z góry, co sprawia że leasing operacyjny, w którym VAT doliczany jest do każdej kolejnej raty leasingowej, stanowi w Polsce bardziej popularne rozwiązanie. Odliczenie podatku VAT Przedsiębiorca decydujący się na wzię...