Leasing finansowy – księgowanie

Leasing finansowy – księgowanie

Leasing finansowy jest znacznie rzadziej preferowaną przez polskich przedsiębiorców formą leasingu, prawdopodobnie ze względu na konieczność uiszczenia całej kwoty podatku VAT wraz z pierwszą ratą. Po drugie, leasing finansowy jest nieco trudniejszą do rozliczenia formą względem operacyjnego.

Auto lub inny przedmiot leasingu finansowego zostaje wpisane do ewidencji środków trwałych leasingobiorcy, a po opłaceniu ostatniej z minimum 12 rat klient staje się jego właścicielem.

Amortyzacja i koszty uzyskania przychodu

Ze względu na powyższe, leasingobiorca ponosi koszty uzyskania przychodu związane z amortyzacją pojazdu, wynikające z wpisanej w ewidencji wartości przedmiotu oraz wykorzystanej metody obliczania amortyzacji (np. liniowa, degresywna, dla aut ciężarowych). Ustalenie wartości początkowej nie jest sprawą oczywistą, ponieważ według ustawy o podatku dochodowym należy do niej doliczyć wszelkie wynikające z zakupu dodatkowe opłaty o których mowa w artykule 22. Kosztem uzyskania przychodu są również odsetki od poszczególnych rat, jednak nie podstawa raty leasingowej. W przypadku użytkowania auta lub innego przedmiotu w 100% do celów firmowych, kosztem będą również wszelkie opłaty wynikające z jego użytkowania (naprawy, ubezpieczenie).

Podatek VAT

Na leasingobiorcy spoczywa jednak konieczność zapłacenia całości podatku VAT, wraz z uiszczeniem opłaty za pierwszą ratę leasingową, co dla firm stanowi poważną barierę – w końcu zaoszczędzony w ten sposób kapitał można zainwestować w inny sposób i tak korzystając z auta w leasingu operacyjnym.