Leasing a VAT

Leasing a VAT

Zasady opodatkowania VAT różnią się w przypadku leasingu operacyjnego i leasingu finansowego. W tym drugim przypadku leasingobiorca zmuszony jest zapłacić całość podatku z góry, co sprawia że leasing operacyjny, w którym VAT doliczany jest do każdej kolejnej raty leasingowej, stanowi w Polsce bardziej popularne rozwiązanie.

Odliczenie podatku VAT

Przedsiębiorca decydujący się na wzięcie auta w leasing musi zadecydować w jaki sposób będzie użytkowane auto – z tego wynika możliwość odliczenia podatku VAT. Jeżeli samochód ma być użytkowany wyłącznie do celów firmowych, klient ma obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji jego przebiegu, aby wykluczyć użytek prywatny, jednak dzięki temu zyskuje możliwość odliczenia 100% podatku VAT. W przypadku użytku mieszanego, czyli zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, istnieje możliwość odliczenia jedynie 50% VAT, ale ewidencja przebiegu nie jest wymagana.

Podobnie wygląda kwestia dotycząca VAT za opłaty związane z kosztami eksploatacji pojazdu.

Podwójne odliczenie VAT

W przypadku leasingu operacyjnego polskie prawo otwiera przed leasingobiorcą furtkę do podwójnego odliczenia VAT-u, ponieważ umowa leasingowa oraz umowa zakupu auta po okresie leasingowania są oddzielnymi transakcjami. Decydując się na wykupienie pojazdu klient może odliczyć 60% podatku VAT, jednak nie więcej niż 6000 zł.